Oblicz :

a. dwie piąte + 0,77
b. 15,4 + 3 i jedna trzecia
c. 1,75 - pięć szóstych
d. 3 i jedna trzecia - 2, 25
e. 8 i trzy czwarte + 1,125
f. 6,4 * pięć ósmych
g. dwie piętnaste * 0,75
h.j 1 i trzy siódme * 0,056
i. 2,4 * 1 i jedna czwarta
j.2 i pięć szóstych dzielone 3,5
k. 4,67 - ( 3 i jedna trzecia - piec szóstych)
l.2,4 * 1 i jedna czwarta - dwie trzecie * 0,75
m. 3,6: trzy piate - ( jeden i jedna piąta)
n. ( 4,56 - 1,16) * ( 14 * piec siodmych - 9.99)
o. 0,2 * ( 5 i jedna piata - 3,7) - 0,06

2

Odpowiedzi

2010-03-06T18:30:17+01:00
A. dwie piąte + 0,77=1,17
b. 15,4 + 3 i jedna trzecia=18i11/15
c. 1,75 - pięć szóstych=2i2/3
d. 3 i jedna trzecia - 2, 25=5i7/12
e. 8 i trzy czwarte + 1,125=9i7/8
f. 6,4 * pięć ósmych=4
g. dwie piętnaste * 0,75=0,1
h.j 1 i trzy siódme * 0,056=0,08
i. 2,4 * 1 i jedna czwarta =3
j.2 i pięć szóstych dzielone 3,5=34/42
k. 4,67 - ( 3 i jedna trzecia - piec szóstych)=11i2/3
l.2,4 * 1 i jedna czwarta - dwie trzecie * 0,75=0,6-2/7=11/35
m. 3,6: trzy piate - ( jeden i jedna piąta)=4i4/5
n. ( 4,56 - 1,16) * ( 14 * piec siodmych - 9.99)=3,39
o. 0,2 * ( 5 i jedna piata - 3,7) - 0,06=0,2*1,44=0,288
10 2 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T22:08:49+01:00
A) dwie piate +0,77= 0,4+0.77=1,17
b)15,4+ 3 i jedna trzecia= 15,4 + 10/3= 154/10+10/3= 462/30+ 100/30= 562/30= 18 i dwadziescia trzydzieste(22/30)
c)1,75- piec szóstych= siedem czwartych - pieść szóstych (5/6)= 42/24- 20/24= 22/24
d)3 i jedna trzecia - 2,25= 10/3 - 2 i dwadziescia piec setnych (25/100)= 1000/300- 675/300= 325/300= 1 i dzwadziescia dziewiec trzystenychy (29/300)
e)8 i trzy czwarte+ 1,125= 8,75+1,125= 9,875
f)6,4* piec ósmych= 6,4 *0,625=4
g)dwie pietnaaste* 0,75= dwie pietnaste * trzy czwarte= 6/30= 1/10
h)1 i trzy siodme* 0,056= 1 i trzy siodme* 56/100= 10/7*56/100= 8/10=4/5
i) 2,4* 1 i jedn a czwarta= 2,4* 0,25= 0,6
j) 2 i piec szostych podzielic na 3,5= 17/6 podzielic na 35/10= 17/6* 10/35= 85/280= 17/56
k) 4,67-( 3 i jedna trzecia- piec szostych)= 4,67-( 7/3-5/6)= 4,67- 9/6= 4,67= 1,5=3,17
l) 2,4*1 i jedna czwarta - dwie trzecie *0,75= 2,15- 6/12= 2,15- 0,5= 1,65
m) 3,6: trzy piate-(1 i jedna piata)= 6- 1 i jedna dziewiata= 4 i siedem dziewiatych
n) (4,56- 1,16)*(14* 5/7-9,99)= 3,4* (14/1* 5/7- 9,99)= 3,4* 0,01= 0,034
o) 0,2*(5 i jedna piata- 3,7)-0,06= 0,2(5,2-3,7)-0,06= 0,2*1,5-0,06= 0,3-0,06=0,24
14 4 14
DWADZIEŚCIA TRZYDZIESTYCH :DDD
mógłbyś MI jeszcze napisać trzy i jedna piąta-2,25?
nieprawda bo 1,75-5/6=1i3/4-5/6=7/4-5/6=21/12-10/12=11/12 i tak jest w podręczniku