24. Amortyzacja to:
a) zużycie powstające w toku używania środka trwałego;
b) zużycie, które związane jest z postępem technicznym, powodującym konieczność wymiany dobrych jeszcze fizycznie środków na lepsze;
c) równowartość zużycia środków trwałych korygująca ich wartość początkową;
d) równowartość zużycia zaliczana w koszty;

2

Odpowiedzi

2010-03-06T18:48:34+01:00
D) równowartość zużycia zaliczana w koszty

gdyż:
Amortyzacja jest to KOSZT wynikający ze zużycia środków trwałych w przedsiębiorstwie!...
jest księgowana po stronie Dt (Debet), jak wszystkie inne koszty.

odpowiedzi:
a) jest błędna, ponieważ jest to konto: "Zużycie środków trwałych"
b) w ogóle nie ma takiego konta!
c) konto korygujące do "Środki trwałe" jest "Umorzenie środków trwałych"

prawidłowa jest więc odpowiedź D!
Amortyzacja zawsze powinna nam się kojarzyć z KOSZTEM!
a te pozostałe kosztami nie są.
2010-03-06T19:31:27+01:00
Definicja Amortyzacji z encyklopedii zarządzania mówi całkiem coś innego:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Amortyzacja
Wg tej definicji można powiedzieć, że prawidłowymi odpowiedziami są jednocześnie
a) zużycie powstające w toku używania środka trwałego;
b) zużycie, które związane jest z postępem technicznym, powodującym konieczność wymiany dobrych jeszcze fizycznie środków na lepsze;

Jeżeli jednak jest to test jednokrotnego wyboru,
odpowiedź d.) będzie w tym przypadku najlepsza.