1. Poddanie produktu procesom, których celem jest dostosowanie go do oczekiwań konsumentów lub też do samoobsługowej formy sprzedaży to:
a) dystrybucja;
b) przerób handlowy;
c) magazynowanie;
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe;

1

Odpowiedzi

2010-03-06T18:25:53+01:00