Odpowiedzi

2010-03-06T18:35:34+01:00
Różnica między gwarancją a rękojmią
Podstawową funkcją gwarancji jest ochrona kupującego przed konsekwencjami „zepsucia się przedmiotu objętego gwarancją, przed wadami przedmiotu oraz nieprawidłowym jego funkcjonowaniem na skutek ukrytych wad. Gwarancja ma zapewnić zdatność rzeczy do normalnego użytku.

Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z gwarancji dotyczy tylko cech użytkowych rzeczy (a nie także jej wartości rynkowej, estetyki, jak to ma miejsce przy rękojmi). Polega na zmniejszeniu użyteczności rzeczy wynikającej z jej zwyczajowego przeznaczenia. Odpowiedzialność z gwarancji nie zależy od charakteru wady jaką jest jej skrytość lub nie możność wykrycia jej przez kupującego. Ochrona kupującego polega na przywróceniu możliwości normalnego korzystania z przedmiotu objętego gwarancja.

Nadmienić należy zobowiązanie gwaranta nie wygasa na skutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego, lecz trwa dopóki cel zostanie osiągnięty oraz termin na jaki umowa gwarancyjna została zawarta nie dobiegnie końca.


mam nadzieje że dobrze
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:43:02+01:00
Gwarancja- to dokument otrzymany przez kupujacego w chwili nabycia towaru.Jest to dokument dobrowolny, wydany przez producenta badż hurtownika. zawarty na 1 rok, chyba że postanowiono inaczej. Uprawnia konsumenta do reklamacji tyko tego co było zawarte w gwarancji.Gwarant jest zobowiazany do naprawy lub wymiany danego towaru.

rekojmia- to odpowiedzialność bezwzgledna, gwarantowana każdemu zgodnie z Kodedsek Cywilnym. Nie ma zadnych ograniczeń. Uprawnia kupujacego do/ w przypadku wady/;odstapienia od umowy, obniżenia ceny, wymianie rzeczy, usunieciu wad.Odpowiedzialnośc sprzedawcy może trwać do 1 do 3 lat. Działa z mocy prawa.
4 4 4