1.Oblicz skład procentowy następujących związków chemicznych :
a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce.
b) alkinu o 6 atomach wodoru w cząsteczce.

2.Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami.. Podaj nazwy produktów.
a) ......... + H2 -----> ......
b) ........ + 2 H2 -----> ......
c) ........ + Br2 -----> ......
d) ........ + HCl ----->.......
e) ..........+ 2 Cl -----> .....


z góry dzięi :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:37:06+01:00
1.Oblicz skład procentowy następujących związków chemicznych :
a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce.
b) alkinu o 6 atomach wodoru w cząsteczce.

a) buten
C₄H₈ = 4 * 12 u + 8 *1u = 56 u

56 - 100%
8 - x
x = 14,28 % ( wodór)

100 - 14,28 = 85,7 % ( węgiel)

b) C₄H₆ - butyn
C₄H₆ = 4 * 12u + 6 * 1u = 54 u

54 - 100%
6 - x
x = 11,1 % ( wodór)
100 - 11,1 = 88,9 % ( węgiel)
2.Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami.. Podaj nazwy produktów.
a) C₂H₂ + H2 -----> C₂H₄ ( ETEN)
b) C₂H₂ + 2 H2 -----> .C₂H₆ (ETAN)
c) C₂H₂+ Br2 -----> C₂H₂Br₂ (1,2 dibromoeten)
d) C₂H₂+ HCl ----->C₂H₃Cl ( Chloroeten)
e) C₂H₂+ 2 Cl2 -----> C₂H₂Cl₄ (1,1,2,2 TETRACHLOROETAN)
1 5 1