Pierwsze i drugie umiem tak w miarę i chcę tylko sprawdzić. Tylko z trzeciego nie było mnie na tej lekcji i nie rozumiem tych czasowników, więc w miare możliwości proszę o wytłumaczenie.
1. Wstaw czasownik z too lub (not) enough
A) He is (brave) to travel by plane.
B) Unfortunally my dog is (aggressive) to take him with us
C) Studying English is (not interesing) to do it 5 times a week.
D) We are (young) to get a driving license

2. Dokończ zdania wstawiając fragment zawierający bezokolicznik lub geround
A) My best friend likes .......... but she hates .......... .
B)When I leave shool, I hope .......... .
C) Sle looked as she expectted .......... .
D) He asked me if I enjojed .......... .

3. Dopisz przymiotniki do podanych definicji. Postaw * przy silnych czasownikach
A) dying of hunger -
B) so very afraid -
C) no very good -

2

Odpowiedzi

2010-03-06T18:35:42+01:00
Not enought oznacza "niewystarczająco", używa sie gdy czegoś brakuje
Too oznacza zbyt dużo, używa się gdy ma się czegoś nadmiar

1.
A) not enought brave
B) too agressive
C) not enought interesting
D) too young

2.
A) diving, swimming
B) I would find good job
C) to look [wygląda tak jak się tego spodziewała]
D)rollercoaster rides

3.
A) dying of hunger - umierający z głodu *
B) so very afraid - bardzo wystraszony *
C) no very good - nie dobrze
2010-03-06T18:38:48+01:00
Do 2 zadania:
1.watching tv,swimming and play basketball
2.compensate for lessons
3.beautiful
4.It will give him from it 5 zlotych