A)Dziedzina b)zbiór wartości c)miejsce zerowe(oblicz je),d)wartosc największą ,e)wartosc najmniejszą,f)przedziały w których funkcja rosnie,g)-przedziały w których funkcja maleje ,h)przedziały w ktorych wartosci funkcji są ujemne,i)-współrzedne wierzchołka paraboli.

obliczyc do tego:y=-2x²+16x-30

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:28:17+01:00
Najpierw narysuj wykres funkcji i na jego podstawie:


a) D = R

b) Ja nie mam narysowanego wykresu, więc z obliczeń zbiór wartości napiszę.
Najpierw liczymy q.

q = - delta/4a

delta = 16

q = -16/-8 = 2

zbiór wartości : ( - nieskończność, 2)

c) delta = 16 , pierwiastek z delty = 4
delta > 0, więc dwa miejsca zerowe

x1 = -16 - 4 / -4 = 5
x2 = - 16 + 4 / : - 4 = 3

d) najwyższą wartość odczytasz z wykresu (punkt który leży najwyżej)
e) minus nieskończoność

f) (- nieskończoność, 4)
g) (4, + nieskończoność)

h) odczytasz z wykresu z osi X

i)


p = - b/2a
więc : - 16/-4 = 4

q liczyliśmy wcześniej,
q = 2