W 2007r. pan Lipski anku Krajowego 2000zł i po roku otrzymał 140zł odsetek. W 2008r. pan Lipski znowu wpłacił do banku 2000zł, ale oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe.
Jakie odsetki otrzymał pan Lipski po kolejnym roku?

zad2
Na lokatę roczną wpłacono 2600zł, a po upływie roku znajdowało
się na niej 2730zł. Jakie było oprocentowanie tej lokaty?


1

Odpowiedzi

2010-03-07T10:49:33+01:00
Zadanie2
k=2600zł
d=130zł
t=1rok
p=?
d=k*p*t/100%
p=d*100%/k*t
p=130*100%/2600*1
p=5%