Odpowiedzi

2010-03-07T10:00:00+01:00
Przyl. Północny Nordkyn ok. 71°08 N (na Półwyspie Skandynawskim; Norwegia),
Marroquí ok. 35°58 N (na Półwyspie Iberyjskim; Hiszpania)
71°08 N -35°58 N=35°10'
35* 111,1 km+10*1852 m=3888,5+18,520=3907,020
lub południowe krańce wyspy Gawdos (34° 48' N)
71°08 N -34° 48' N=36°20'
36*111,1 km+20*1,852km=3999,6km+18,52km=4078,12km
ale wszędzie piszą, że ok,4200km


rozciągłość południkowa
Przyl. Roca 9°30' W (na Półwyspie Iberyjskim; Portugalia)
ujście Bajdaraty do morza Karskiego 68°14' E.
9°30' +68°14' =77°44'
lub
Blasket Island (10° 37' W).czyli 10° 37' + 68°14' =78°51
ok'4,3 tys. km
4 3 4