Zastanów się, jaki rodzaj działalności gospodarczej mógłbyś rozpocząć?
Według podanych punktów przygotuj biznesplan przedsiębiorstwa, które chcesz utworzyć:
* nazwa i znak przedsiębiorstwa,
* rodzaj produkowanych towarów lub oferowanych usług,
* kapitał potrzebny do założenia firmy (jego źródła),
* rodzaj przedsiębiorstwa,
* kwalifikacje pracowników (ich liczba),
* metody zdobywania klientów.

Z góry dzięki! ;))

Bardzo pilne!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T22:39:40+01:00
BIZNESPLAN

Spis treści:
1.Streszczenie..................................................................................................str.3
2. Opis przedsięwzięcia...................................................................................str.4
2.1. Cele przedsięwzięcia .............................................................................str.4
2.2. Forma organizacyjno – prawna firmy....................................................str.5
2.3. Rodzaj działalności ................................................................................str.6
2.4. Właściciel...............................................................................................str.7
3. Plan Marketingowy.....................................................................................str.8
3.1. Strategia marketingowa..........................................................................str.8
3.2. Oferta firmy............................................................................................str.9
3.3. Klienci firmy.........................................................................................str.10
3.4. Konkurencja..........................................................................................str.11
3.5. Dostawcy...............................................................................................str.12
4. Plan funkcjonowania firmy........................................................................str.13
4.1. Lokal i wyposażenie.............................................................................str.13
4.2. Pracownicy............................................................................................str.14
5. Plan finansowy...........................................................................................str.15
5.1. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do uruchomienia firmy............str.15
5.2. Bilans otwarcia i źródła finansowania...................................................str.16
5.3. Charakterystyka opłacalności przedsięwzięcia i płynności finansowej.str17
5.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.........................................str.17
5.3.2. Konsekwencje finansowe (analiza działalności przez 6 miesięcy).str.20
6. Czynniki ryzyka i powodzenia...................................................................str.22
6.1. Mocne strony.........................................................................................str.22
6.2. Słabe strony...........................................................................................str.23
7. Kalendarium...............................................................................................str.24
7.1 Harmonogram działań związanych z uruchomieniem firmy.................str.24
8. Załączniki...................................................................................................str.26


1. Streszczenie


W niniejszym biznesplanie zawarte są wszelkie informacje dotyczące Sklepu Odzieżowego „Agaju”. Biznesplan stworzony jest z myślą udokumentowania rentowności działalności naszego przedsiębiorstwa i tym samym pozyskanie kapitału obcego, będącego kredytem bankowym.
Zawarliśmy analizę finansową, która niezbędna jest do oceny przewidywanych zysków.
Firma „Agaju” różni się od innych firm przemyślaną strategią rozwojową i fachowym kierownictwem co doprowadzi do ekspansji rynkowej na danym obszarze.


2. Opis przedsięwzięcia
2.1. Cele przedsięwzięcia


Sklep odzieżowy „Agaju” powstał z myślą o utworzeniu nowoczesnej firmy, w której poprzez szeroki wybór artykułów odzieżowych można dostosować aktualny asortyment do potrzeb klientów.
Celem firmy jest zyskanie odpowiedniego wizerunku na rynku i tym samym pozyskanie odpowiedniego segmentu rynku.
Nadrzędnym priorytetem w założeniu firmy był przewidziany zysk, który to posłużyłby na modernizacje i unowocześnianie systemów sprzedaży.


2.2. Forma organizacyjno prawna firmy.


Firma jest utworzona w formie spółki cywilnej, której to wspólnikami są ...........
Firma zostanie utworzona z dniem 1. 01. 2005 r., z chwilą uzyskania kredytu pokrywającego część kapitału, niezbędnego do powstania działalności.
Wspólnicy podpisali umowę, zgodnie z którą podział zysku zależny jest od wniesionych kapitałów własnych i kształtuje się następująco:

................... 40%
.................. 30%.

Przewidywane 30% kapitału zostanie pozyskane z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO S.A.2.3. Rodzaj działalności

Firma „Agaju” zajmować się będzie dystrybucją na rynku lokalnym odzieżą młodzieżową. Usytuowanie lokalu sprzyja zyskaniu licznych klientów.
Oferta kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, która w swych wyborach kieruje się aktualnymi trendami mody.
Firma ma zakres lokalny, jednakże planuje rozwój na najbliższe miejscowości.


2.4. Wspólnicy

Wspólnikami w prowadzeniu działalności gospodarczej są: .....................

............... uzyskała tytuł magistra ekonomii a jednocześnie tytuł biegłego rewidenta, co świadczy o dobrej znajomości finansowego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.
Podczas stażu w firmie handlowo – usługowej zyskała niezbędne doświadczenie w zakresie doboru asortymentu.
...............poprzez naukę w Akademii Ekonomicznej na kierunku rachunkowość zyskała wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach fakultatywnych zajęć zyskała znajomość z zakresu promocji sprzedaży.
W związku z wysokimi notami zyskała możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii, co dało możliwość na poszerzenie horyzontów i zgłębienie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.


3. Plan marketingowy
3.1. Strategia marketingowa


Firma „Agaju” zamierza poprzez racjonalną i zaplanowaną politykę zarządczą doprowadzić do utworzenia sprawnie działającej firmy, w której zachowana by została płynność finansowa.
Działania zarządcze dążyłby do doprowadzenia stabilizacji i osiągnięcia odpowiednich wskaźników przyrostu zysku.
Stosując ekskluzywne i oryginalne ekspozycje asortymentowe firma pozyska klientów, którzy kierując się wysublimowanym gustem sięgaliby chętniej do oferty „Agaju” niż firm konkurencyjnych.


3.2. Oferta firmy

Asortyment firmy byłby dostosowywany do obecnie panujących warunków na ogólnoświatowym rynku mody. Poprzez liczne kontakty z producentami uznawanych marek odzieżowych sklep zaopatrzony byłby w najlepsze gatunkowo i jakościowo towary.
Ceny kształtowały by się w oparciu o badania marketingowe przedstawiające zasoby potencjalnych klientów.
Częste stosowanie promocji i obniżki cenowe przyciągałyby nowych klientów, co pozwoliłoby na dalszy ekspansywny rozwój firmy.3.3. Klienci firmy


Oferta skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy preferują ubiory eleganckie i jednocześnie modne.
Sklep proponuje wygodne formy rozliczeń. Transakcje przebiegałyby zarówno gotówkowo jak i w formie bezgotówkowej. Zamontowane czynniki kart kredytowych dałyby możliwość stosowania tej formy płatności.
Na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych można stwierdzić, iż na obecnym rynku lokalnym nie ma podmiotu świadczącego podobne towary, w związku z czym sklep miałby realne szanse na podbicie rynku lokalnego.
3.4. Konkurencja


W pobliskim rejonie nie znajdują się sklepy konkurencyjne o podobnym profilu działalności. Dopiero w sąsiednich miastach można spotkać sklepy oferujące podobne towary, w skutek czego nie ma możliwości odstąpienia pozyskanych klientów przez firmę „Agaju” na rzecz firm konkurencyjnych.
W ościennych miastach znajdują się następujące sklepy odzieżowe proponujące podobny asortyment:

Katowice – Sklep Odzieży Ekskluzywnej „Gusen”
Mikołów – „ Pokem”, „Koren”
Zabrze – Sklep Odzieżowy „ Odda”
Chorzów – „Bumerang”, „Bibonew”

3.5. Dostawcy firmy


Firma będzie korzystała z zaopatrzenia w pobliskich Zakładach Odzieżowych „Norum”, a także będzie korzystała z zagranicznych dostaw towarowych. Dostawy te będą realizowane w ramach współpracy z firmą francuską „Pierre Gardin” i firmą „Jean Bascut”.
Płatność z dostawcami będzie przeprowadzana w formie rozliczeń bezgotówkowych na podstawie wcześniej zawartych umów przedwstępnych.
Dostawy będą na bieżąco ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem i normą zapasu ustalaną w danym miesiącu.
4. Plan funkcjonowania firmy
4.1. Lokal i wyposażenie


Lokal usytuowany jest przy głównym ośrodku handlowym. Miejsce sprzyja przemieszczaniu się dużej liczby potencjalnych klientów, gdyż w pobliżu znajduję się Euro Bank i Poczta Polska. Lokalizacja sklepu przewidywana jest na:
ul. Pocztowa 16
21-710 WEsoła
Wnętrze lokalu będzie wyposażone w nowoczesne urządzenia takie jak czytniki kodów kreskowych i czynniki kart kredytowych. Poprzez nowoczesny wystrój i odpowiednie oświetlenie sklep będzie przyciągał swym wyglądem.
W sklepie zostanie wygospodarowana przestrzeń na utworzenie ekspozycji, która będzie prezentować nowości i promocji.


4.2. PracownicyFirma będzie zatrudniała dwie ekspedientki, które jednocześnie będą studentkami, ze względu na możliwość zmniejszenia świadczeń na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Księgowością i finansową częścią działalności zajmie się ............... Nadzorem nad działalnością i doborem asortymentu, a także kontaktami z formami zagranicznymi zajmie się ..............

5. Plan finansowy
5.1. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do uruchomienia firmy

Przed rozpoczęciem działalności firma musi zaopatrzyć się w niezbędne towary a także wyposażenie sklepu. Przewidziane koszty związane z nabyciem tych aktywów kształtują się następująco:
- wyposażenie sklepu 4 000 zł
- kasa fiskalna 3 000 zł
- towary 10 000 zł
Razem: 17 000 zł
Przewidziane wydatki kierownictwo sklepu zamierza pokryć z zaciągniętego kredytu.5.3. Charakterystyka opłacalności przedsięwzięcia i płynności finansowej

5.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony według skali obowiązującej na 2005 rok, który przedstawiam poniżej:PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU

Kwota minimalna Kwota maksymalna Wielkość podatku
- 25252 zł 19% podstawy obliczeń minus kwota 336,60 zł
25252 zł 50504 zł 4461,28 zł plus 30% nadwyżki ponad 25252 zł

50504 zł - 12036,88 plus 40% nadwyżki ponad 50504 zł


Ubezpieczenie społeczne w wysokości 305,20 zł co miesiąc na 1 osobę. Płatne w ZUS, na poczcie lub w banku. Razem 1220,80 zł miesięcznie.
Ubezpieczenie majątkowe, osobowe firmy. Dokonano jego w PZU S.A, gdzie wyniosło ono:

- osobowe: 50 zł miesięcznie za osobę

- majątkowe: 500zł miesięcznie za 6 miesięcy (firmę ubezpieczono na 50000 zł). Razem 150 zł miesięcznie i 500zł w 6 miesiącu.Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej w wysokości 0,2940 zł za kw. (taryfa C11 dla działalności handlowej, gospodarczej, produkcyjnej, usługowej). Rachunki są tu płatne co miesiąc w wysokości: ilość zużytych kW razy cena za 1 kW plus opłata eksploatacyjna za układ pomiarowy (zależna od jego rodzaju). Należność tę uiszcza się w kasie Rejonu Energetycznego, na poczcie lub w każdym banku.
Opłaty za podłączenie i korzystanie z sieci telefonicznej:

- jednorazowa w wysokości 425 zł za podłączenie do sieci

- comiesięczna za rozmowy telefoniczne w wysokości 0,36 zł za impuls

Rachunki za telefon można opłacać w kasie Zakładu Telekomunikacji. Telekomunikacja Polska S.A., na każdej poczcie lub w banku
Opłaty za korzystanie z sieci wodno - kanalizacyjnej. Przyjęto tu założenie, że firma zainstalowała sobie wodomierze, wynoszą więc one (opłaty)

- zimna woda plus kanalizacja 2,81 za 1 m3 razy ilość zużytej wody łącznie ciepłej i zimnej

- podgrzanie ciepłej wody? 7,17 razy ilość zużytej ciepłej wody.

Opłaty te uiszcza się w kasie OPWiK w każdym banku lub urzędzie pocztowym
Opłaty za gaz w wysokości 0,50 zł za 1 m3 tego paliwa, płatne wobec Zakładu Gazowniczego, w każdej placówce pocztowej i jakimkolwiek banku.

Opłata za wywóz nieczystości, na podstawie umowy z Zakładem Oczyszczania Miasta ustalona w wysokości 30 zł miesięcznie.
Inne opłaty (pocztowe, skarbowe, rejestracyjne)5.3.2. Konsekwencje finansowe (analiza działalności przez 6 miesięcy)

Wydatki
Rodzaj Wydatku KOLEJNY MIESIĄC DZIAŁALNOŚCI

I II III IV V VI RAZEM

Podatek dochodowy 2513 2513 2513 2513 2513 2513 15078

Ubezpieczenie społeczne (w przybliżeniu) 1220,80 1220,80 1220,80 1220,80 1220,80 1220,80 7324,80

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe 150 150 150 150 150 150 1400

Energia elektryczna 200 200 250 250 300 300 1500

Woda + kanalizacja 200 200 200 200 250 250 1300

Gaz 50 50 50 50 100 100 400

Wywóz nieczystości 30 30 30 30 30 30 1800

Telekomunikacja 425+75 10 100 150 150 200 1200

Dzierżawa 700 700 700 700 700 700 4200

Wynagrodzenia natto 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12 000
RAZEM 44 408,80

Dochody

Firma będzie osiągała dochody w postaci:

- marży ze sprzedaży odzieży

Biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę klientów przyjęto, że codziennie będą sprzedawane ubrania za 1500 zł, z czego marża narzucona przez sklep wyniesie ok. 6 000 zł Średnia ilość dni w miesiącu to 30 co daje utarg miesięczny około 18 000 zl, czyli przez pół roku 18 000 x 6 = 108 000zł

Zysk

108 000 – 44 408,80 = 63 591,20Podsumowanie

Wydatki w ciągu półrocznej działalności wyniosły 44 408,80 zł, a dochody 108 000 zł. Wobec tego zysk netto = 63 591,20 zł, co świadczy, że pomimo tak skromnej działalności firma osiągnęła zysk, mogący świadczyć o dobrych perspektywach rozwojowych naszej działalności.


6. Czynniki ryzyka i powodzenia
6.1 Mocne strony


- brak tego typu placówek na terenia miasta

- zapewnienie ludziom możliwości pełnego zaspokojenia swoich potrzeb jeśli chodzi o względy estetyczne

- dostarczenie zamówionej towarów do miejsca przeznaczenia (domu odbiory w przypadku większej ilości zakupionej odzieży)

- duży wybór różnorodnej gamy produktów odzieżowych pozwala na realizacje ustalonego planu działalności.6.2. Słabe strony:

- konieczność posiadania środków transportu w przypadku dostarczania towarów do domu klienta

- niskie zarobki klientów

- niemożność spełnienia na raz wielu zamówień z powodu ograniczonych możliwości przedsiębiorstwa


7. Kalendarium
7.1 Harmonogram działań związanych z uruchomieniem firmy

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierające: oznaczenie podmiotu gospodarczego i jego siedziby, podmiotu i miejsca wykonywania działalności oraz wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Przy tej operacji (dokonywanie wpisu) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej. Organ dokonujący wpisu ma obowiązek doręczenia z urzędu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, zaświadczenia o wpisie. Ponadto kopie są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu oraz oddziałowi ZUS. Wszystko to realizuje się w Urzędzie Miejskim
Posiadanie NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej). Przyznaje go Urząd Skarbowy .
Posiadanie REGON (numeru statystycznego podmiotów gospodarki narodowej). Przyznaje go Wojewódzki Urząd Statystyczny .
Zgłoszenie o formie opodatkowania, składane do Urzędu Skarbowego.
Założenie konta bankowego dla oso prowadzących działalność gospodarczą w dowolnym banku. Wybrano tu Bank PKO S.A.Posiadania zawartych następujących umów:

- dostarczenie energii elektrycznej z Rejonem Energetycznym

- o podłączenie i korzystanie z sieci telefonicznej (konwencjonalnej) z zakładem Telekomunikacji, Telekomunikacja Polska S.A..

- o korzystanie z sieci wodno-kanalizacyjnej z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym .

- O podłączenie i korzystanie z sieci gazowej z Zakładem Gazowniczym .

- O korzystanie z sieci telefonii komórkowej "ERA GSM"


8. Załączniki

1. Zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON
2. Wniosek o otwarcie rachunku bankowego
3. Wniosek o kredyt gotówkowy
4. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
5. Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
4 4 4