Odpowiedzi

2010-03-06T18:51:58+01:00

z1 - ilość zwojów uzwojenia pierwotnego = 110
wzór na przekładnie transformatora

U₁/U₂ = I₂/I₁ = z₁/z₂

w związku z tym

I₂/I₁ = z₁/z₂

stąd

z₂ = I₁z₁/I₂

ponieważ I₂ = I₁/5 to z₂ = 5I₁z₁/I₁ = 5z₁

z₂ = 5z₁ = 5 razy 110 = 550 zwojów

Ponieważ

U₁/U₂ = z₁/z₂ = 110/550 = 1/5

to

U₂ = 5U₁

odp

po stronie wtórnej transformatora jest 550 zwojów a napięcie po stronie wtórnej jest 5 razy wyższe od napięcia strony pierwotnej

11 1 11