Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:31:34+01:00
Q=Q₁+Q₂+Q₃
Q₁=Lm, ciepło potrzebne na stopienie lodu
Q₁=330000J/kg×2kg
Q₁=660000J=660kJ
Q₂=mcΔt,ciepło potrzebne na ogrzanie wody do 100⁰C
Q₂=2kg×4200J/kgK×100⁰C
Q₂=840000J=840kJ
Q₃=Rm,ciepło potrzebne na zamianę wody w parę
Q₃=2260000J/kg×2kg
Q₃=4520000J=4520kJ
Q=6020kJ
6 5 6