Zad 3:
Uzupełnij równania reakcji chemicznej, dobierz współczynniki:
a) C3H7COOH + ………..  CO2 +H2O
b) HCOOH + Na  ………… + H2
c) CH3COOH + MgO  (CH3COO)Mg + HO
d) C17H35COOH + KOH  ………. + H2O
Zad 1:
Napisz wzór sumaryczny i strukturalny oraz podaj nazwę alkoholu jednokarboksylowego posiadającego w cząsteczce 3 atomy węgla .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:00:56+01:00
A) C₃H₇COOH + 5 O₂ --> 4 CO₂ + 4 H₂O
b) 2 HCOOH + 2Na --> 2 HCOONa + H₂
c) 2 CH₃COOH + MgO --> (CH₃COO)₂Mg + H₂O
d) C₁₇H₃₅COOH + KOH --> C₁₇H₃₅COOK + H₂O

Co do zadania nr jeden to mam problem, bo o alkoholach jednokokarboksylowych nie słyszałem. Są albo kwasy jednokokarboksylowe, albo alkohole jednohydroksylowe. Na wszelki wypadek napiszę obydwa wzory, a gdybym się mylił, to napisz do mnie na PW.
Kwas jednokarboksylowy: C₂H₅COOH
Alkohol jednohydroksylowy: C₃H₇OH

Pozdrawiam.