Odpowiedzi

2010-03-06T19:12:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
CH3-CH2-CH-CH2-CH3----------3-chloropentan (halogenowodór)
............I
...........Cl

......OH
......I
CH3-C-CH2-CH3---------------2-metylobutan-2-ol (alkohol)
......I
.....CH3

CH3-CH2-CH2-CH2-CHO------pentanal (aldehyd)

CH3-CH2-C-CH3----------------butanon (keton)
...........II
...........O

CH3-CH2-CH2-CH2-COOH-----kwas pentanowy (kw. karboksyl.)

CH3-CH2-CH-CH2-CH3--------pentano-3-amina (amina)
............I
...........NH2

CH3-CH2-CH-CH2-COOH-----kwas 3-aminopentanowy (aminokwas)
............I
...........NH2

CH3-CH-CH2-CH2-COOH--------kwas 4-hydroksypentanowy
......I
.....OH