1. Nazwij podane kwasy, zaznaczając wartościowość pierwiastka kwasotwórczego.
HF, HClO3, H4P2O7, H4SiO4, HBrO, HNO2

2. Z podanych tlenków tybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy: CaO, SO2, FE2O3, N2O5, P4O10, CuO, K2O

3. Podaj nazwy i wzory tlenków kwasowych następujących kwasów : kwasu siarkowego (IV), kwasu chlorowego (I), kwasu azotowego (III), kwasu chlorowego (VII), kwasu węglowego.

Bardzo proszę o pomoc, oczywiście daję naj ;)

1

Odpowiedzi

2013-04-26T19:46:21+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

HF - kwas fluorowodorowy ... F(I)
HClO3 - kwas chlorowy (V) ...Cl(V)

H4P2O7 - kwas pirofosforowy ... P(V)
H4SiO4 - kwas ortokrzemowy(IV) ... Si(IV)
HBrO - kwas bromowy(I) ... Br(I)
HNO2 - kwaz azotowy(III) ... N(III)

 

2)
SO2, N2O5, P4O10

 

3)
kwas siarkowy(IV) ... SO2 - tlenek siarki(IV)
kwas chlorowy(I) ... Cl2O - tlenek chloru(I)
kwas azotowy(III) ... N2O3 - tlenek azotu(III)
kwas chlorowy(VII) ... Cl2O7 - tlenek chloru(VII)
kwas węglowy ... CO2 - tlenek węgla(IV)

1 5 1