Proszę o zadania z danymi ! Najlepsze będą miały najj ! ;) a więccc:
zadanie 1
Wartośc kaloryczna 100 g jogurtu jest równa 397 kJ. Oblicz wartośc kaloryczną 1g jogurtu, a następnie 82 g jogurtu. ( 1 kJ = 1000 J, 1 dżul (1 j) - jednostka energii).
zadanie 2
Wartośc kaloryczna 100 g pieczywa chrupkiego jest rózna 1701 kJ. jaka jest wartośc kaloryczna 1 g pieczywa a jaka 45 dag takiego pieczywa ?


Prosze !!1 POMOCy !

2

Odpowiedzi

2010-03-06T19:27:58+01:00
1.
100g jog.----- 397 kJ
1g----X

X=(1x397):100=3,97100g jog. ----- 397kJ
82g--------X

X= (82 x 397):100=32554:100=325,54kJ

2.
100g piecz. -------1701 kJ
1g------X
X=(1x1701):100=17,01kJ100g piecz. -------1701 kJ
45g------X
X=(45x1701):100=76545:100=765,45kJ
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:31:06+01:00
Zad 1

100g jogurtu - 397 kJ
1g jogurtu - x

x=(1*397):100=3,97

100g jogurtu - 397kJ
82g jogurtu - x

x= (82 * 397):100
x=32554:100
x=325,54kJ


Zad 2.
100g pieczywa - 1701 kJ
1g pieczywa - x

x=(1*1701):100

x=17,01kJ

100g pieczywa - 1701 kJ
45g pieczywa - x

x=(45*1701):100

x=76545:100

x=765,45kJ