Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:22:21+01:00
4 kwietnia 1794r. bitwa pod Racławicami, dzięki bohaterskiej postawie chłopskich kosynierów, wojska Kościuszki rozbiły wojska rosyjskie gen. Tormasowa. Ko�iuszce udało się pomaszerować w kierunku Warszawy, powstanie zaczęło ogarniać nowe tereny: Lubuskie i Wołyń.

17 kwietnia- wybuch powstania w Warszawie. dowodził nim szewc- Jan Kiliński. dzieki ofiarnej postawie prostej ludno�i miasta po dwóch dniach walk Warszawa znalazła się w rękach powstańców.

7 maja 1794. w obozie pod Połańcem Ko�iuszko ogłosił Uniwersał, w którym rozciaga opiekę rzšdu nad chłopem: chłopi mieli otrzymać wolno� osobistš, zmniejszonš pańszczyznę na czas powstania a uczestnikom powstania zawieszono jej odrabianie. Dzieki temu wielu chłopów zgłosiło się do powstania. W praktyce postanowienia uniwersału nie weszły w życie.

9 maja 1794r. w Warszawie doszło do zamieszek. Powieszono zdrajców targowiczan, a w mie�ie władzę pezjęła Rada Najwyższa Narodowa.

Kiedy do wijny włšczyły się Prusy sytuacja wijsk powstańczych uległa pogorszeniu.
6 czerwca pod Szczękocinami Ko�iuszko poniósł klęskę. Kraków zajęły wojska pruskie. Powstańcy cofali się do Warszawy.

28 czerwca doszło do zamieszek w mieie- lud otworzył więzienia i dokonał samosšdów nad targowiczanami. Wobec tych wydarzeń, a zwłaszcza wobec zblizania się do stolicy wojsk pruskich kosciuszko podjšł przygotowania do obrony.

13 lipca- oblężenie miasta, które wzmogło się w sierpniu. Kilkukrotne próby wdarcia sie do Warszawy zakończyły się niepowodzeniem. Nie doszło do szturmu generalnego, gdyż wybuchło powstanie w Wielkopolsce i wojska pruskie musiały odstšpić od Warszawy.

10 pażdziernika 1794r.- bitwa pod Maciejowicami Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. Wedle propagandy zaborców naczelnik miał w momencie pojmania wypowiedzieć słowa "Finis Poloniae"(koniec Polski). Klęska ta załamała powstańców i przesšdziła o dalszych losach insurekcji.

4 listopada 1794r. wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suwarowa wtargnęły do miasta i dokonały rzezi pragi
17 listopada stolica za pośrednictwem króla Stanisława Augusta skapitulowała. Powstanie upadło.

takie smieszne znaczki powstawiaj brakujace litery
6 3 6