Posługując się tablicą rozpuszczalności wybierz substancje która dodana do roztworu pokazanych na rysunkach (w załączniku) spowoduje wytrącenie osadu. Zapisz równania zachodzących reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej.
Bardzo prosze o pomoc:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:42:08+01:00
To mogą być dwie substancje: albo związek ołowiu, albo związek srebra. Weźmy jednak azotan (V) srebra (można też azotan (V) ołowiu).

NaOH + AgNO₃ --> AgOH (osad) + NaNO₃
Na⁺ + OH⁻ + Ag⁺ + NO₃⁻ ---> AgOH (osad) + Na⁺ + NO₃⁻

NaCl + AgNO₃ --> AgCl (osad) + NaNO₃
Na⁺ + Cl⁻ + Ag⁺ + NO₃⁻ --> AgCl (osad) + Na⁺ + NO₃⁻

H₂SO₄ + 2 AgNO₃ --> Ag₂SO₄ (osad) + 2 HNO₃
2H⁺ + SO₄²⁻ + 2 Ag⁺ + NO₃⁻ --> Ag₂SO₄ (osad) + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻

Na₂CO₃ + 2 AgNO₃ --> Ag₂CO₃ (osad) + 2 NaNO₃
2Na⁺ + CO₃²⁻ + 2 Ag⁺ + NO₃⁻ --> Ag₂CO₃ (osad) + 2 Na⁺ + 2 NO₃⁻

CuCl₂ + 2 AgNO₃ --> 2 AgCl (osad) + Cu(NO₃)₂
Cu²⁺+ 2 Cl⁻ + 2 Ag⁺+ 2 NO₃⁻ --> 2 AgCl (osad) + Cu²⁺ + 2 NO₃⁻

MgCl₂ + ... (wszystko to samo co wyżej, tylko zamiast Cu wstaw Mg)

FeBr₂ + 2 AgNO₃ --> 2 AgBr (osad) + Fe(NO₃)₂
Fe²⁺ + 2 Br⁻ + 2 Ag⁺ + 2 NO₃⁻ --> 2 AgBr (osad) + Fe²⁺ + 2 NO₃⁻

Jeśli coś byłoby niejasnego, pisz na PW. Pozdrawiam ;)