Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:54:00+01:00
1.brać (wziąć) coś w swoje ręce - przejmować inicjatywę; podjąć decyzję o samodzielnym wykonaniu jakiejś czynności: Decyzja o wyborze kierunku studiów dojrzewała w nim od pewnego czasu. Wreszcie zrozumiał, że musi wziąć swój los we własne ręce i zapisać się na prawo. Nikogo tam nie znał, nikt tam nie znał jego, więc wszystko, co zrobi, zrobi na własny rachunek.
2.umywać ręce - nie brać za coś odpowiedzialności; wycofać się przed podjęciem decyzji (pozostawić podjęcie decyzji komuś innemu); nie chcieć mieć z czymś (kimś) do czynienia: Panowie, podjęliście decyzję o skoku na ten bank. Ja uważam, że to jest pomysł idiotyczny i samobójczy, wobec czego umywam ręce. Życzę wam powodzenia, ale nie wierzę w anioła stróża bandytów.
• Powiedzenie "umywać ręce" zaczerpnięte zostało z Nowego Testamentu, z Ewangelii wg św. Mateusza. Oto fragment traktujący o sądzie Piłata, przed którym stanął Chrystus. Gdy tłum zaczął się domagać, by wypuszczono przestępcę Barabasza, a ukrzyżowano Jezusa, Piłat zrezygnował z prób ocalenia Chrystusa od śmierci: "Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.»" [Mt 27, 24].
3.cudzymi rękami - nie biorąc w czymś udziału, za czyimś pośrednictwem
4.ręką sprawiedliwości- człowieka dotknął sprawiedliwy (dobry lub zły) czyn.
5-.Palec boży - dotkną kogoś palec boży - symbol sprawiedliwości
6.w rozumieniu religijnym – ‘nieustanna opieka boska; siła, o której sądzi się, ze czuwa nad życiem ludzkim’. Mówi się czasem: Czuwała nade mną opatrzność; Wierzyła w opatrzność bożą; Było to zrządzenie opatrzności; Ręka opatrzności; Oko opatrzności (czyli symbol opatrzności w postaci oka zamkniętego w trójkąt, z którego wychodzą promienie).
2010-03-06T19:54:30+01:00
Umywać ręce-nie brać za coś odpowiedzialności
wziąć coś w swoje ręce-podjąć decyzje o wykonaniu jakiejś czynności
zrobić coś cudzymi rękami-znak, przejaw działania sił nadprzyrodzonych
ręka opatrzności -błogosławieństwo
ręka sprawiedliwości-los się zemścił(na kimś),dosięgła kogoś sprawiedliwośc
4 3 4
2010-03-06T19:57:16+01:00
Wziąść coś w swoje ręce- zająć się jakąś sprawą sam '
umywać ręce - nie brać odpowiedzialności za to co się zrobiło
zrobić coś cudzymi rękami- wziąśc to co mieliśmy zrobić sami kazać zrobić komuś