Odpowiedzi

2010-03-06T20:13:09+01:00
Zeświecczenie duchownych, obsadzanie urzędów kościelnych przez władców świeckich (spór o inwestyturę i rywalizacja z cesarstwem o prymat w Europie),szerzy się handel urzędami kościelnymi (symonia), kapłani zaczynają bogacić się na darowiznach wiernych, nie przestrzega się niepodważalnej zasady celibatu (nikolaityzm )-takich przewinień dopuszczali się nie tylko podrzędni kapłani, ale także osoby obejmujące wysokie stanowiska (biskupi).
5 3 5