Pitagoras zapytany ilu ma uczniów , odpowiedział taką zagadką:" Połowa moich uczniów studjuje matematykę, czwarta częśc uprawia muzykę, siódma część ćwiczy sie w sztuce milczenia i jest jeszcze 3 uczniów". Ilu uczniów było w tej szkole??

2

Odpowiedzi

2010-03-06T19:44:37+01:00
Pitagoras zapytany ilu ma uczniów , odpowiedział taką zagadką:" Połowa moich uczniów studjuje matematykę, czwarta częśc uprawia muzykę, siódma część ćwiczy sie w sztuce milczenia i jest jeszcze 3 uczniów". Ilu uczniów było w tej szkole??


x - uczniowie Pitagorasa
(1/2)x -matematyka
(1/4)x -muzyka
(1/7)x -milczenie

(1/2)x+(1/4)x+(1/7)x+3=x /*28
14x+7x+4x+84=28x
25x+84=28x /-25x
84=3x /:3
x=28
10 3 10
2010-03-06T19:44:45+01:00
X- wszyscy
1/2 x - matematyka
1/4 x - muzyka
1/7 x - milczenie
3 reszta
x= 1/2 x + 1/4 x + 1/7 x + 3
x= 25/28x + 3
x- 25/28 x = 3
3/28x= 3
x= 28
Pitagoras ma 28 uczniów.
4 3 4