Odpowiedzi

2010-03-06T20:30:41+01:00
Modlitwa
pOkuta
Jezus
krzyŻ
zmartchwstaniE
wSpólnota
Zachariasz

Wiara
zachrYstia
Bóg
MAryja
Wieczność
Izaak
Ciało
koścIół
Emmanuel
ewangeLia


Nazaret
Anioł
sakRament
kOmunia
naroDziny
Urszula

cHrzest
pięćdziEsiątnica
Barbara
Rafał
Adrian
raJ
Szymon
Kajetan
Ireneusz
Elżbieta
Gabriel
Olaf
urszula-Patronka nauczycielek, sprzedawców sukna
Barbara-Patronka archidiecezji katowickiej, Edessy, Kairu, architektów, cieśli, dzwonników, flisaków, górników, hutników, kamieniarzy, kowali, ludwisarzy, marynarzy, murarzy, saperów, strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, wytwórców sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz), dobrej śmierci
Rafał-archanioł-Patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy
Adrian-Patron strażników więziennych
Szymon-apostoł-Patron farbiarzy, grabarzy, garncarzy, wytwórców wyrobów skórzanych, tkaczy, murarzy, pracowników leśnych i drwali, a także patronem beznadziejnych przypadków
Kajetan-Patron bankowców
Ireneusz-Patron diecezji w Lyonie
Elżbieta-Patronka matek, żon, położnych
Gabriel-archanioł-Patron dyplomatów, filatelistów, posłańców, korespondentów prasowych, pocztowców, radia i telewizji, telekomunikacji
Olaf-Patron Norwegii
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T20:33:08+01:00
1) do anioła stróża - modlitwa
2) z przodu kościoła - ołtarz
3) zdradził Jezusa - Judasz
4) kołyska Jezusa - żłobek
5) zamienił ją w wino - krew
6).......... drogi krzyżowej - stacje
7) inaczej Wielkanoc - Zmartwychwstanie
8) wycierała twarz Jezusowi -weronika
9) przybicie do krzyża - ukrzyżowanie
10) narodziny Jezusa w .........- Betlejem
11)matka Jezusa - Maryja
12)stacja trzecia upadek Jezusa - pierwszy
13)upadek Jezusa stacja 7- drugi
14) skąd pochodził Szymon - Cyrena
15) stacja 8 płaczące ........... - niewiasty
16) wielkanocna - spowiedz
17) czytana w czasie mszy - liturgia
18) sakrament chorych - namaszczenie
19)...... na śmierć - skazany
20) zrobiony z drzewa - krzyż
21) Czterdziesto dniowy - post
22) drugi ....... świąt - dzień
23) trzeci.........-upadek
24) w tabernakulum - hostia
25) pierwsza w raju -ewa
26) ukryty w krzakach przez boga -baranek
27)na krzyżu -śmierć
28) pierwszy w raju -Adam
29) umarł za nas - jezus
30) 1 z ..........to pokuta -sakramentów
31) zrobiona z cierni - korona
32)naród wybrany - Izrael
33) gorzkie .........-żale
34) odprawiane w niedziele ..........żale - gorzkie
35) święcone w sobotę - potrawy

niektóre litery do hasła są w środku wyrazu