Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:45:33+01:00
Dane:
V₀ = 5 m/s
V = 17 m/s
t = 4 s
ΔV = V-V₀ = 17 m/s - 5 m/s = 12 m/s
a = ΔV/t = 12 [m/s] / 4 s = 3 [m/s²]

Siła wypadkowa
Fw = m × a = 1 kg × 3 [m/s²] = 3N
1 5 1