Dany jest związek organiczny o wzorze :
---------C₂H₅
----------|
CH₃-CH-CH-CH₂-CH-(CH₂)₂-CH₃
------|-------------|
------CH₃----CH₃-CH-CH₃

Dla podanego związku napisz :

a) nazwe systematyczną
b) wzór ogólny szeregu homologicznego do ktorego nalezy zwiazek
c)reakcje calkowitego spalania tego weglowodoru
d) okresl rzedowosc wegla

1

Odpowiedzi

2010-03-06T20:51:40+01:00
A)3-etylo-5-izopropylo-2-metylooktan
b)CnH2n+2 - alkany
c)C₁₄H₃₀ + 21,5O₂ -> 14CO₂ + 15H₂O
d)rzędowosc:) to nie wiem jak tu napisać bo kazdy prawie ma inna, liczysz ile kazdy węgiel ma połączonych ze sobą innych węgli, np. pierwszy od lewej jest I-rzędowy bo sie łączy z jednym węglem itd