Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T20:00:36+01:00
Protestantyzm jest religią należącą do rodzaju religii chrześcijańskiej. Religię tą zapoczątkował Marcin Luter w XVI wieku podczas swojego wystąpienia i protestu przeciwko zmian w kościele rzymskokatolickim.


Pięć zasad protestantyzmu:
1 Sola scriptura (Tylko Pismo)
2 Sola fide (Tylko wiarą)
3 Sola gratia (Tylko łaska)
4 Solus Christus (Tylko Chrystus)
5 Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

Na świecie żyje obecnie 800 milionów protestantów, co stanowi 13 procent populacji świata. Stawia to protestantyzm na drugim miejscu po katolicyzmie.