Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:53:26+01:00
Oblicz jaką objętość tlenku azotu (I) (W przeliczeniu na warunki normalne ) można otrzymać w wyniku rozkładu 3 moli azotanu (V) amonu

NH₄NO₃ → N₂O i 2H₂O
1mol------1mol
1mol-----22,4dm³
3mole-----x
x=3mole*22,4dm³/1mol=67,2 dm³
2010-03-06T19:56:53+01:00
NH₄NO₃-->N₂O+2H₂O
1mol---22,4dm³
3 mole-x dm³
x=67,2dm³