Jaka jest masa akwarium o długości 10m której przekrojem jest trapez równoramienny o podstawach 4 i 10m a kąt ostry trapezu wynosi 45 stopni, 1m2 szkła użytego do wykonania akwarium waży 45kg. Prosił bym również o krótki komentarz z wyjaśnieniem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:07:41+01:00
1.Najpierw liczymy pole podstawy czyli trapezu równoramiennego
a=4
b=10
h=Wysokość wynosi 3 ponieważ gdy do trójkąta powstałego po narysowaniu wysokości dodamy taki sam (łącząc przeciwprostokątnymi) to wyjdzie nam kwadrat o boku 3
Pole podstawy= 1/2*14*3=21
Pozostałe boki trapezu można obliczyć ze wzoru na przekątną kwadratu czyli mają one długość 3√2

Teraz możemy liczyć całkowite pole powierzchni akwarium
√2≈1,4
Pc=21+40+100+60√2=161+60√2=245m²
Teraz liczymy ile kg szkła zużyjemy.
245*45= 11025kg
Odp:Masa akwarium wynosi 11025 kg
2010-03-06T20:16:09+01:00
A - bok trójkąta o kątach : 90* 45* 45*

a = (10m - 4m):2 = 6m : 2 = 3m

P całkowite akwarium = 3m × 10m × 3 (bo są 3 takie same ściany zakładając, że akwarium nie ma pokrywy) + 3m x 3m x 2 = 90m² + 18m² = 108m²

Masa = 108m² x 45kg = 4860 kg

Do obliczen załączam zdjęcie:
http://img169.imageshack.us/img169/3416/beztytuuqg.png