Trójkąty prostokątne-układ współrzędnych
Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny.
a)A=(-5,0), B=(0,2), C=(2,2)
b)A=(4,-1), B=(1,5), C=(-4,3)
c)A=(-3,-1), B=(6,4), C=(7,-1)

dołączyć do tego układ współrzędnych i zaznaczyć na nim

1

Odpowiedzi

2010-03-06T19:54:31+01:00
A) 5²+2²= c² b) 3²+4²=c² c) 3²+3²=c²
9+16=c² 9+9=c²
25+4=c² c=√25 c=√18
c =5 c= 3√2
29=c²
c=√29