Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:02:49+01:00
Oblicz ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku reakcji:
rozkładu 10 g węglanu wapnia

M(CaCO₃)=40+12+3*16=100 g/mol
M(CaO)=40+16=56 g/mol

CaCO₃→CaO +CO₂
1mol-----1mol
100g-----56g
10g------x
x=10g*56g/100g=5,6g
3 5 3
2010-03-06T20:03:23+01:00
100g 56g
CaCO₃-->CaO+CO₂
10 g xg
Masa CaCO₃=Ca+C+3×O=40+12+3×16=100g/mol
Masa Cao=Ca+O=40+16=56g/mol
100g-----56g
10g-----xg
x=10×56=560÷100=5,6g
2 3 2