1. Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego ma długość 2 m, a krawędź boczna 5,5 m. Oblicz łączną długość wszystkich krawędzi tego graniastosłupa
2. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 8 cm.
3. Narysuj rzut graniastosłupa prawidłowego czworokątnego i zaznacz w nim kąt między przekątną tego graniastosłupa a podstawą.
4. Oblicz wysokość prostopadłościanu o podstawie kwadratu, w którym krawędź podstawy ma długość 12 cm, przekątna ściany bocznej 13 cm.
5,. Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 60 cm. Krawędź podstawy ma długość 4 cm. Oblicz objętość objętość i pole powierzchni tego graniastosłupa.
6.Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe 126\/3, a krawędź podstawy ma długość 6. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T04:46:09+01:00
Rozwiązanie w załączniku
niestety zad 3 nie mogłam już dołączyć co za dużo załączników
3 3 3