1.nazwij części mowy w zdaniu .
Wczoraj spotkałem się z twoimi najlepszymi kolegami
2.określ formy gramatyczne wyrazów ze zdania :
spotkałem się-
kolegami-
3.wypisz ze zadania 1 wyrazu które są nieodmiennymi częściami mowy
4.czasownik SPRZĄTAĆ przekształć na:
-bezokolicznik
-imiesłów przysłówkowy
-imiesłów przymiotnikowy bierny
5.przekształć zdanie ze strony czynnej na bierną.
Dziewczynka sprząta pokój.......
6.a)odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej wyraz WRÓG
7.uzupełnij stopniowanie wyrazu.
Stopień.........----
Stopień wyższy--
Stopień najwyższy---najciężej
8.podaj nazwy części mowy,które odmieniają według wzoru deklinacji.

1

Odpowiedzi

2010-03-06T20:07:11+01:00
1.nazwij części mowy w zdaniu .
Wczoraj - przysłówek
spotkałem się - czasownik
z - przyimek
twoimi - zaimek
najlepszymi - przymiotnik
kolegami- rzeczownik


2.określ formy gramatyczne wyrazów ze zdania :
spotkałem się- os. 1, l.pojed, czas przeszły, tryb orzekający, strona czynna
kolegami- l. mnoga, r. męskoosobowy, Narzędnik

3.wypisz ze zadania 1 wyrazu które są nieodmiennymi częściami mowy
wczoraj, z

4.czasownik SPRZĄTAĆ przekształć na:
-bezokolicznik - sprzątać
-imiesłów przysłówkowy - sprzątając
-imiesłów przymiotnikowy bierny - sprzątany

5.przekształć zdanie ze strony czynnej na bierną.
Dziewczynka sprząta pokój. Pokój był sprzątany przez dziewczynkę.

6.a)odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej wyraz WRÓG
M. wróg
D. wroga
C. wrogowi
B. wroga
N wrogiem
Ms wrogu
W wrogu

7.uzupełnij stopniowanie wyrazu.
Stopień.równy---- ciężko
Stopień wyższy--ciężej
Stopień najwyższy---najciężej

8.podaj nazwy części mowy,które odmieniają według wzoru deklinacji.
rzeczownik, przymiotnik
1 5 1