Odpowiedzi

2010-03-06T20:05:50+01:00
Cp₁=30% - stężenie procentowe pierwszego roztworu
mr₁=30g - masa całego pierwszego roztowu
ms₁=0,3*30=9g - masa substancji w pierwszym roztworze

Cp₂=20% - stężenie procentowe drugiego roztworu
mr₂=40g - masa drugiego roztworu
ms₂=0,2*40=8g - masa substancji w drugim roztworze

ms₁+ms₂=ms₃
9+8=17g - masa substancji w powstałym roztworze.
mr₁+mr₂=mr₃
30+40=70g - masa powstałego roztworu
Cp₃=ms₃/mr₃
Cp=17/70
Cp≈24% - stężenie procentowe otrzymanego roztworu.