Przeczytaj uważnie!!!
Pan od angielskiego kazał nam napisać opis swojego ulubionego fimu. Napisałam owy opis po Polsku i prosze o jasne i proste przetłumaczenie na angielski. Proszę pamiętać że chodzę do 1 gim i w opisie nie mogą być zawarte skomplikowane opisy i budowy zdań. Prosiłabym o przetłumaczenie na jutro ;)). Wiem, że ma to być praca samodzielna ale angielski nie idzie mi najlepiej więc proszę o pomoc.

" ‘Twilight’

‘Twilight’ jest połączeniem romansu i horroru.
Akcja tego filmu zaczyna się, gdy poznajemy nastoletnią Belle Swan. Mieszka w słonecznym Phoenix wraz ze swoją matką, ponieważ jej rodzice są po rozwodzie. Bella postanawia się przeprowadzić do ojca, który mieszka w pochmurnym i deszczowym Forks, ponieważ jej matka i jej nowy mąż chcą wyruszyć w podróż.
Forks jest zupełnym przeciwieństwem Phoenix. W Forks jest zimno, mokro i ciągle pada. Mieszka tam nieco ponad 3 tysiące ludzi. W Phoenix natomiast mieszka ponad 1,5 miliona ludzi, jest gorąco i słonecznie.
Ojciec Belli, Charlie jest szefem policji. Mieszka w małym domu. Jest bardzo nieśmiały i mało mówi. Bella jest pod tym względem podobna do ojca.
W nowej szkole Bella poznaje tajemnicze rodzeństwo Cullenów. Z jednym z nich – Edwardem – musi siedzieć na biologii. Jest przestraszona dziwnym zachowaniem chłopaka. Ma wrażenie że ten gniewa się na nią bez powodu.
Przez dwa tygodnie Edwarda nie ma szkole co martwi Bellę. W końcu pojawia się i na biologii zaczyna konwersację z Bellą. Dziewczyna nawiązuje z nim nieco bliższy kontakt.
Po zajęciach lekcyjnych Bella staje obok swojego samochodu i przez Edwarda zostaje uratowana przed pędzącą furgonetką. Chłopak nie chce zdradzić ani powodu ani tego, jakim cudem zatrzymał pędzącego Vana własnymi rękoma.
Po pewnym czasie Bella dowiaduje się prawdy – Edward jest wampirem, oraz tego iż bezgranicznie się w nim zakochała.
Skomplikowane i zarazem straszne rzeczy stawiają Belle w śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji. Musi stanąć oko w oko z innym wampirem który pragnie jej krwi.
Na szczęście cały film kończy się Happy Endem, gdzie Bella razem z Edwardem jako para tańczą na balu."

Jeszcze raz proszę by przetłumaczono dany opis na jutro. Dam naj za łatwy i prosty opis!!! Nie żądam czegoś wygórowanego! Z góry dzięki ;).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:05:24+01:00
" 'Twilight'

'Twilight' is a combination of romance and horror.
The action of the film begins when we know teen Bella Swan. He lives in sunny Phoenix with his mother, because her parents are divorced. Bella decides to move to his father, who lives in a cloudy and rainy Forks, Washington because her mother and her new husband want to go on a trip.
Forks is the complete opposite of the Phoenix. The Forks is a cold, wet and still raining. Live there just over 3 thousand people. The Phoenix and the lives of more than 1.5 million people, it is hot and sunny.
Bella's father Charlie is chief of police. He lives in a small house. It is very shy and said little. Bella is in this respect similar to his father.
The new school, Bella meets the mysterious Cullen's siblings. With one of them - Edward - must sit on biology. It is a strange behavior frightened boy. Have the impression that this is angry at her for no reason.
For two weeks, Edward is not worried about Bella at school. Finally there is the biology and begins a conversation with Bella. She refers to him a bit closer contact.
Bella after school is next to your car and is rescued by Edward hurtling from a van. The boy does not want to betray neither reason nor that, how come he stopped a speeding Vana own hands.
After some time, Bella finds out the truth - Edward is a vampire, and that it utterly in love with him.
Complex and at the same time terrible things put Belle in the deadly danger of the situation. Must stand eye to eye with another vampire who wants her blood.
Fortunately, the whole film ends with a Happy End is where Bella with Edward as a couple dancing at the ball. "

Licze na najj