Posłuchaj utworu Rex - Już się zmierzcha. Porównaj jego części pod wzglęndem tempa , metrum i charakteru muzyki i uzupełnij tabelę. Skorzystaj z podanych określeń ( podaj je w odpowiedniej formie gramatycznej )

parzysty , nieparzysty , dwudzielny , trójdzielny , szybki , wolny , dostojny , żwawy , uroczysty , taneczny

Część 1 : Budowa , tempo , metrum , charakter muzyki .
Część 2 : Budowa , tempo , metrum , charakter muzyki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:13:01+01:00

tempo metrum charakter

Część 1. wolno 4/4 dostojny,wolny,uroczysty
Część2. szybko 3/8 żwawy,taneczny
15 3 15