1. Ciśnienie powietrza zawartego w piłce nadającej się do gry w piłkę nożną musi być:
A. równe zeru; B. mniejsze od ciśnienia atmosferycznego;
C. równe ciśnieniu atmosferycznemu; D. większe od ciśnienia atmosferycznego.

2. Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m od środka linii bramkowej, bramka ma szerokość 7 m. Piłkarz oddał strzał, w wyniku którego piłka toczyła się po ziemi i uderzyła w słupek bramki. W momencie strzału piłkarz nadał piłce prędkość 126 km/h. Oblicz czas od momentu kopnięcia piłki do uderzenia w słupek, zakładając, że piłka porusza się ruchem jednostajnym.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T20:14:57+01:00
1. B. mniejsze od ciśnienia atmosferycznego;
piłka nożna musi mieć ciśnienie 0,6-1,1 atmosfer, przy czym 1 atmosfera=ok. 98066,5 Pa=980,66hPa, co jest niższe od średniego ciśnienia atmosferycznego.

2. z tw. Pitagorasa: s²=(½*7)²+11²
s²=12,25+121=133,25
s≈11,54m
v=126 km/h=126000m/3600s=35m/s
t=s/v
t≈0,33s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:19:06+01:00
Zad1.
Ciśnienie powietrza zawartego w piłce nadającej się do gry w piłkę nożną musi być w przybliżeniu równe ciśnieniu atmosferycznemu ale raczej nieco mniejsze czyli odp.B
Zad2
Drogę jaką pokonała piłka od momentu strzału do momentu uderzenia o słupek policzymy z twierdzenia pitagorasa:
c² = a² + b²
c - liczona droga
a - odległość od środka bramki
b - połowa szerokości bramki
czyli
c = √ a² + b² (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem
c = √11² + 3,5² = √121+12,25 = 11,54
V = 126 km/h = 126 000 m/ 3600 s = 35[m/s]
Zakładając że jest to ruch jednostajny
V = S/t
t = S/V = 11,54 m / 35[m/s] = 0,329 s