1.Zapisz wyrażenie 4x-2yw w postaci iloczynu pewnej liczby przez różnicę.
2. -(3x+0,5y-½z)+(x+a+2z-4c)=
5(2a-3b+4c)-2a-b+3c)+4(-a-2b-3c)=
3.Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla x-3 i y=-2 wynosi 7
4.Wyłącz wspólny czynnik w wyrażeniu 4b²-8bc+12b
5.Na moich łąkach pasą się stada krów i owiec których pilnują 4 owczarki. Krów jest dwa razy więcej niż owiec. Mam też świnie- jest ich tyle samo co koni, 2 łabędzie i 95 kur. Zapisz używając wyrażeń algebraicznych i oznaczając przez x liczbę owiec:
a) Ile łącznie nóg mają wszystkie zwierzęta?

1

Odpowiedzi

2010-03-06T20:18:00+01:00