Odpowiedzi

2010-03-06T20:07:56+01:00
Podaj łączna liczbę atomów w następujących cząsteczkach
NH4Cl = 6
PbSO4 = 6
Al(NO₃)₃=13
Cu2O=3
MgSO3=5
C6H12O6
HCIO4=6
H3BO3=7
Na2SO4=7
NaCl=2
Ca(OH)₂=5
21 3 21
2010-03-06T20:11:07+01:00
NH₄Cl = N+H+H+H+H+Cl = 6 atomów
PbSO₄ = Pb+S+O+O+O+O = 6 atomów
Al(NO₃)₃ = Al+N+O+O+O+N+O+O+O+N+O+O+O = 13 atomów
Cu₂O = Cu+Cu+O = 3 atomy
MgSO₃ = Mg+S+O+O+O = 5 atomów
C₆H₁₂O₆ = 6C+12H+6O = 24 atomy
HClO₄ = H+Cl+O+O+O+O = 6 atomów
H₃BO₃ = H+H+H+B+O+O+O = 7 atomów
Na₂SO₄ = Na+Na+S+O+O+O+O = 7 atomów
NaCl = Na+Cl = 2 atomy
Ca(OH)₂ = Ca+O+H+O+H = 5 atomów
28 4 28