Na I roku studiów na wydziale zarządzania stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn był równy 4:5. Po przyjęciu dodatkowo jeszcze 6 sudentów i 8 studentek stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wyniósł 5:6. Ile studentek i ilu studentów obecnie uczęszcza na I rok zarządzania??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:22:02+01:00
{4/5=y/x
{5/6=y+8/x+6
{4x=5y
{5x+30=6y+48
{y=4/5x
{5x=24/5x+18
1/5x=18
{x=90
{y=72

72+8=80- liczba studentek
90+6=96- liczba studentów