Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa
-nie opuszczać samowolnie budynku szkolnego
- punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne
-przebywać podczas przerw bawić się bezpiecznie;
- stosować się do zasad kultury współżycia, dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd .

PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE TO NA ANG .
Z góry dziękuję .
Daje naj .

2

Odpowiedzi

2010-03-06T20:17:37+01:00
Pupils have the duty:
- to obey safety rules
- not to vacate the school building wilfully
- punctually to come to class classes
- to travel during breaks to play safely;
- to obey principles of the culture of co-existing, to care about the law and order and the joint property of the school and her aesthetic appearance.

Mam nadzieje że pomogłam :*
1 5 1
2010-03-06T20:18:02+01:00
Pupils have duty obey principles of safeties - leave school building - wilfully come on teaching occupance - precisely during breaks safely - stay entertain ; apply for principles of cultures of coexistence -, take care of order and order and goods of school common and esthetic appearance .
1 5 1