Odpowiedzi

2010-03-06T20:32:17+01:00
M₁=50kg
v₁=6m/s
m₂=150kg
p(przed)=p(po)
0=p₁+p₂
p₁=m₁v₁
p₂=m₂v₂
m₂v₂=-m₁v₁
v₂=-m₁v₁/m₂
v₂=-(50kg*6m/s)/150kg=-2m/s [z minusem, bo zwrot jest przeciwny]
odp. 2m/s
2010-03-06T20:34:22+01:00
Dane:
m₁= 50 kg
m₂= 150kg
V₁ = 6 m/s
Rozw.:
m₁ / m₂ = V₂ / V₁
m₁× V₁ = m₂ × V₂
V₂ = m₁ × V₁ /m₂
V₂ = 50kg × 6 [m/s] / 150 kg = 2 m/s