Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T21:13:25+01:00
Dla jakiej wartości parametru k wykresu funkcji liniowej
f(x)=(⅔k-2)x+1 i g(x)=(k+7)x są prostymi:
a) równoległymi
b) pokrywającymi się?
równoległe czyli współczynniki kierunkowe muszą być równe

2/3k-2=k+7
2/3k-k= 2+7
-1/3k=9/*(-3)
k=-27
b) pokrywające się czyli takie, które maja wszystkie punkty wspólne zatem
dla k=-27 (szczególny przypadek równoległości)