Proszę o obliczenia do tych zadań:
3.101. Oblicz objętość powietrza konieczną do całkowitego spalenia 1m³ metanu (CH₄) (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury).
Odp:9,52m³.
3.102. Średniej wielkości świeca stearynowa waży około10g.Zakładając,że zawiera tylko kwas stearynowy(C₁₇H₃₅COOH), oblicz objętość powietrza w warunkach normalnych, jaką zużywa taka świeca podczas całkowitego spalenia.
Odp:97,6dm³.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T01:40:03+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
3.101.
CH4 + 2O2---->CO2 + 2H2O
22,4dm3 metanu--------44,8dm3 tlenu
1000dm3 metanu--------xdm3 tlenu
x=2000dm3 tlenu (2m3 tlenu)

Tlen stanowi tylko 21% powietrza, więc
2m3 tlenu------21%
xm3 powietrza------100%
x=9,52m3 powietrza

3.102.
mC17H35COOH=284u
C17H35COOH + 26 O2---->18 CO2 + 18 H2O
284g świecy--------26*22,4dm3
10g świecy---------xdm3 tlenu
x=20,51dm3 tlenu

20,51dm3 tlenu-------21%
xdm3 powietrza------100%
x=97,6dm3 powietrza
6 4 6