Uzupełnij tabelę wyrazami o przeciwnym znaczeniu i przypożądkuj cechy wyglądowi zewnętrznemu (Aussehen) lub charakterowi (Charakkter) w puste kratki wpisz odpowedz. Jak coś jest to na str - 91
prosze o pomoc !

1.unsporlich - [ A ] - [ hubch ] = [ ]
2.schlank - [ ] - [ ] = [ dick ]
3.geduldig - [ ] - [ groB ] = [ ]
4.freundlich - [ Ch ] - [ ] = ungeduldig
5.ruchig - [ ] - [ aktiv ] = [ ]
6.jung - [ ] - [ ] = [ nervos ]
7.unsympathisch - [ ] - [ schnell ] = [ ]
8.tolerant - [ ] - [ ] = [ alt ]
9.hasslich - [ ] - [ sporltich ] = [ ]
10.klin - [ ] - [ ] = [ intolerant ]
11.passiv - [ ] - [ ] = [ unfreundlich ]
12.langsam - [ ] - [ sympathisch ] = [ ]

1

Odpowiedzi

2010-03-06T21:35:12+01:00
A hubsch = 9
A dick = 2
A gross = 10
CH ungeduldig = 3
Ch aktiv = 11
Ch nervos = 5
Ch schnell = 12
A alt = 6
A sportlch = 1
Ch intolerant = 8
Ch unfrendilich = 4
Ch sympathisch = 7
5 3 5