Pilne
16. Masz odebrać z lotniska kolegę/koleżankę z Australii, którego/którą
znasz z korespondencji. Rozmawiasz z nim/nią przez telefon kilka
dni przed jego/jej przylotem.
• Spytaj o godzinę przylotu.
• Dowiedz się, jak możesz go/ją rozpoznać.
• Zaproponuj miejsce spotkania na lotnisku.
(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T21:11:02+01:00
Hi, my name is.. I had to get back you from airport ..
-Could you tell me, You will be about which (who) on airport hour ?
-How will identify I?
-I will wait on you at exit doors beside baskets and I will have sheet of paper (rationing coupon) with inscription " david " -będę na ciebie czekał przy drzwiach wyjściowych obok koszyków i będę miał kartkę z napisem "dawid"