Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:28:43+01:00
Według optymistycznych danych zasoby węgla kamiennego i brunatnego wystarczą przy obecnym jego zużyciu na około 150 lat, z gazu ziemnego będziemy mogli korzystać jeszcze przez około 46-50 lat a ropa naftowa powinna wyczerpać się w ciągu najbliższych 40 lat. Surowce te mają jeszcze jedna ogromną wadę, mianowicie podczas ich spalania wytwarza się bardzo dużo szkodliwych dla środowiska substancji. Za "najbrudniejsze" paliwo uważa się węgiel gdyż podczas jego spalania uwalnia się do atmosfery m.in. węgiel, rtęć, ołów i siarkę. Kolejnym źródłem energii z którego obecnie korzysta znaczna liczba krajów jest energia powstała podczas rozszczepiania atomów. Jednak elektrownie atomowe pomimo iż są bardziej wydajne niż tradycyjne elektrownie cieplne, stwarzają niebezpieczeństwo awarii której skutki mogła by odczuć cała planeta. Równe a może bardziej niebezpieczne są odpady radioaktywne powstałe podczas pracy elektrowni atomowych, ich składowanie czy neutralizacja niesie za sobą ogromne koszty i niebezpieczeństwo dla zajmujących się tym ludzi.
Polska zalicza się do uprzywilejowanego grona krajów, które posiadają i wydobywają jeden z nośników energii pierwotnej. Jest to jednak węgiel kamienny i brunatny, od których powoli odchodzą rozwinięte gospodarki światowe, przede wszystkim ze względu na szkody ekologiczne związane z ich pozyskaniem, jak i tez ze spalaniem. To samo czeka gospodarkę Polski, która została już członkiem Unii Europejskiej. Wiele koncepcji wykorzystania węgla kamiennego, innego niż jego spalanie, zostało zapomnianych i nie wraca się do nich. Mimo tych wyzwań, problemy energetyczne naszego kraju rozwiązuje się doraźnie, w zależności od bieżącej sytuacji. Po latach niedoboru spowodowanego bardzo energochłonnym rozwojem, następuje próba zracjonalizowania zużycia energii, wymuszona przede wszystkim kosztami. W gospodarkach krajów na całym świecie zmiany nastąpiły znacznie wcześniej. U nas zachodzą znacznie boleśniej, bo w powiązaniu z transformacją całej gospodarki. Zmiany w gospodarkach zachodnich prowadzą do znacznego ograniczenia wydobycia węgla, coraz mniej opłacalnego na korzyść importu tego surowca oraz zmniejszenia jego zużycia.
4 1 4