1. Jakie konsekwencje dla środowiska w skali globalnej może spowodować wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze
2. zaproponuj sposoby ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
3. Wyjaśnij z punktu widzenia wydajności energetycznej dlaczego łańcuch pokarmowy najczęściej składa sie z nie więcej niż 3 lub 4 ogniw. Uzasadnij, dlaczego z reguły nie hoduje się mięsożerców do celów konsumpcyjnych.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T21:46:01+01:00
Co do 1 to nie wiem.
Ale 2 to :
*nakładanie specjalnych flirtów na kominy w większych ośerodkach przemysłowych,
*w miarę możliwości zastąpienie pojazdów mechanicznych na bardziej przyjazne środowiskowi.
3 to nie wiem, ale co do mięsożerców to wiem, że nie są przeznaczone do konsumpcji gdyż są przeznaczone do "regulacji" pośrednich gatunków.
2010-03-06T22:49:40+01:00
Zad.1.
-1% może powodować senność z długotrwałego narażenia.
- Na poziomie 2% jest lekko narkotyczne i powoduje wzrost ciśnienia krwi i tętna i powoduje zmniejszenie rozprawy.
- Na około 5% powoduje pobudzenie ośrodka oddechowego, zawroty głowy, dezorientacja i trudności w oddychaniu towarzyszą bóle głowy i duszności. Ponadto w tym ataki paniki stężenia może wystąpić.
- Na około 8% powoduje bóle głowy, pocenie się, słabe widzenie, drżenie, utrata przytomności, po ekspozycji na pięć do dziesięciu minut.
zad.2.
Emisja CO2 może zostać ograniczona poprzez poprawę sprawności energetycznej i/lub poprzez zastosowanie oddzielania dwutlenku węgla w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Ograniczyć emisję dwutlenku węgla można również poprzez zastosowanie metod wychwytywania CO2.
zad.3. nie wiem ale chyba dlatego że na każdym etapie traci się część energii.