Odpowiedzi

2010-03-06T21:46:28+01:00
1. 2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2 (strzałka do góry przy H2)
5,4g ------------------------ x
54u ------------------------ 6u

(z proporcji) x = 0,6g

1 mol H2 ---- 2g
y moli H2 ---- 0,6g
(z proporcji) y= 0,3 mola

1 mol H2 --- 22,4 dm3
0,3 mola H2 ---- z
(z proporci) z= 6,72 dm3 - tyle się wydzieli

2. M HNO3 = 1g + 14g + 3•16g = 63g - masa jednego mola HNO3

1 mol HNO3 ------- 63g
x moli HNO3 -------- 1,5g

(z proporcji) x= 0,024 mola
300 cm3 = 0,3 dm3
Cm = 0,024 mol : 0,3 dm3 ≈ 0,08 mol/dm3
1 5 1
2010-03-06T21:47:29+01:00
1)2Al+6HCl->2AlCl₃+3H₂
5.4g dm³

2*27g----3*22.4dm³
5.4g------X
X=6,72dm³

2)
M HNO3=63g/mol

1mol---63g
x-------1.5g
x=0.024mola

0.024mola---300cm3
x-------------1000cm3
x=0,08mola

Cm=0,08mola/dm3
1 5 1
2010-03-06T21:51:31+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mAl=27u
2Al + 6HCl----->2AlCl3 + 3H2
2*27g Al--------------3*22,4dm3 wodoru
5,4g Al------------------xdm3 wodoru
x=5,4*67,2/54
x=6,72dm3 wodoru

2.
mHNO3=63u
63g-----1mol
1,5g-----xmoli
x=1,5/63
x=0,024mola kwasu

0,024mola------300cm3 roztworu
xmoli------------1000cm3 roztworu
x=0,024*1000/300
x=0,08mola
Stężenie molowe roztworu wynosi 0,08mol/dm3
1 5 1