Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T21:48:22+01:00
O to chodzi?
(-2;4) \ (4;10) =(-2,4)
(-∞;5) U <5;+∞) =(-∞,+∞)
(-1;3)U(4;6) =(-1,6)\<3,4>
<-1;1) \ <1;10) =<-1,1)
(-∞;10) \ (8;13) =(-∞,8>
(-20;20) \ <-10;10> = (-20,-10)U(10,20)