Odpowiedzi

2010-03-06T23:03:32+01:00
Wyznacz punkty wspólne okręgu x²+6x+y²=16 z osiami układu współrzędnych.

oś oy
x=0
0+++y²=16
y²=16
y=4 lub y=-4
(0,4) (0,-4)

ośx
x²+6x+0=16
x²+6x-16=0
Δ=36+64=100
√Δ=10
x=-8 lub x=2
(-8,0) (2,0)