Uzupełnij.
Klasycyzm w muzyce obejmuje lata od 1750r. do 1820r. Głównym założeniem tego............... było ............... dążenie do................. mi.ędzy .............. a ..........................
SIę pomyliłam i to zadanie z muzyki. ; p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T04:24:06+01:00
Głównym założeniem tego okresu była homofonia,dązenie równowagi między formą a treścią.
1 1 1